Pořadatel

Zapsaný spolek Centrum politických studií byl založen 12. prosince 2010 a Ministerstvem vnitra ČR registrován 15. prosince 2010.

Cílem spolku je rozšiřovat obecné povědomí české veřejnosti, zvláště pak středoškolských a vysokoškolských studentů, o mezinárodních vztazích, diplomacii a politice na národní i nadnárodní úrovni. Zároveň hodlá vytvářet platformu pro setkávání a vzdělávání ve výše uvedených oblastech. 

Za tímto účelem spolek pořádá interaktivní vzdělávací akce, přednášky, diskusní setkání, debatní panely a další akce.

V čele spolku stojí předseda a šestičlenný řídící výbor. Za praktickou realizaci jednotlivých projektu odpovídají jejich ředitelé, kteří jsou voleni valnou hromadou všech členů spolku.

Bankovní spojení: 2900503307/2010

Adresa: Chudenická 1059/30, Praha 10, 102 00

IČO / DIČ: 22844228 (CZ22844228)