Program

Program modelu zahrnují tři dny ministerské konference a fakultativní doprovodný program pro ty, kteří přijedou již v neděli. Od 18:00 proběhne informační schůzka, neformální uvítání a společná večeře.

Zahájení konference proběhne v pondělí 28. 6. 2021 v 10:00, přičemž předcházet jí budou samozřejmě registrace od 9:00.

Mezi pondělkem 28. 6. a středou 30. 6. 2021 proběhne ministerská konference, v jejímž rámci se budou projednávat určené body agendy.

Zakončení ministerské konference je plánováno na středu 30. 6. v odpoledních hodinách (17:00). Během ní dojde k vyhlášení výsledků, ocenění nejlepších účastníků a rozloučení.

Podrobný program s vyznačenými místy a časy bude rozeslán registrovaným účastníkům spolu včetně dalších informací k průběhu modelu.