Proč se zúčastnit?

MOWTO je simulací Světové obchodní organizace. Jejím smyslem je seznámit účastníky s WTO. Na šest desítek studentů bude mít možnost se na tři dny vžít do kůže ministrů obchodu zemí, které organizaci tvoří, přičemž budou vyjednávat pravidla pro globální ekonomiku a řešit záležitosti, které hýbou celým světem. Program projektu, který mimochodem najdete také tady na webu, je přizpůsoben i těm, kteří se v daném oboru nepohybují, takže znalost tématu není podmínkou pro účast. Na své si přijdou ale i zkušení delegáti s praxí z jiných modelů.

Simulace je zároveň skvělou možností na zlepšení svých soft skills-v průběhu samotné simulace, ale i před ní, budete mít příležitost se zlepšit i v záležitostech, které se hodí do jakéhokoliv budoucího povolání. Jsou jimi například spolupráce ve skupině, argumentace a konstruktivní kritika, přijímání názorů druhých stejně jako efektivní prezentace svých názorů, kritické myšlení, práce se zdroji nebo komunikace, ať už formální-v průběhu jednání, nebo neformální-večer v podnicích, o které není v Brně ani Ostravě nouze. Organizátoři projektu se po celou délku simulace stanou tvými mentory, od kterých můžeš čerpat cenné informace a maximalizovat tak svůj seberozvoj. Rádi bychom také zdůraznili, že účast na simulaci může být skvělým bodem v tvém životopise.

Další neméně důležitou složkou je seznámení se. Jak už tomu tak bývá, na projekt přijedou vrstevníci se stejnými nebo alespoň podobnými zájmy a koníčky, jako máš ty. Seznámíš se tedy se spoustou talentovaných lidí napříč republikou a získáš cenné kontakty třeba na celý život.

Věříme, že na našem modelu najdou místo nejen studenti, kteří se aktivním či pasivním způsobem zajímají o budoucnost a rozvoj světové ekonomiky, či o svět v souvislostech vůbec, ale každý, kdo má zájem se učit a přitom si užít i trochu té zábavy při snaze řešit záležitosti mezinárodního charakteru.

Jak funguje jeden z nejdůležitějších subjektů na poli obchodu? Co obnáší jeho jednání? Jaké postoje mají jednotlivé státy? Co je vlastně jeho agendou a jaké jsou jeho kompetence na poli mezinárodního obchodu?

Pojď si s námi zodpovědět tyto otázky již 28.6. 2021. Vítáni jsou všichni studenti středních a vysokých škol. Registrovat se můžeš již nyní!