Ministerská konference

Samotné konferenci předchází práce v radách – ty budou 4, přičemž každá bude mít odlišnou agendu. Účastníci se mohou podílet na práci až ve 2 z nich s tím, že vždy zastupují sebou vybraný stát (více v registraci). Na konferenci se budou jednotlivé návrhy rad projednávat. Na závěr se bude hlasovat o tom, jestli příslušná opatření projdou.