Agenda a podklady

Světová obchodní organizace se zaobírá širokým spektrem témat, které mají vztah ke globální výměně zboží, služeb či financí a technickému zajištění těchto operací. Moravský model WTO se pokouší nabídnout svou agendou výběr z aktuálních témat, která poskytují rámcový vhled do otázek, které formují mezinárodní obchod.

Informace k jednání

Informace ke konferenci

  • Harmonogram jednání
  • Průvodce delegáta
  • Jednací řád

Prověrka obchodní politiky

  • Mechanismus prověrek
  • Zpráva WTO k prověrce Ruské federace